Προϊστάμενος Τμήματος: Θωμάς Θωμόπουλος
Τηλ. 213-1318312

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Η διαπίστευση των ξένων ανταποκριτών στη χώρα, η παροχή σ’ αυτούς και τους ξένους εν γένει δημοσιογράφους διευκολύνσεων και τεχνικής υποστήριξης για την άσκηση του έργου τους και η έκδοση των σχετικών αδειών, επιφυλασσομένων των περιπτώσεων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης.
β. Η οργάνωση των τακτικών ή εκτάκτων συνεντεύξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προς τους ανταποκριτές του ξένου Τύπου, καθώς και των συνεντεύξεων ξένων επισήμων.
γ. Η συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες τύπου, τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία και τις επαγγελματικές οργανώσεις των ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα.
δ. Η κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων παραμονής στην Ελλάδα των εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ ή ξένων προσωπικοτήτων που την επισκέπτονται σε εκτέλεση αποστολής με πρόσκληση της Υπηρεσίας.
ε. Η τήρηση επαφής με τους επισκεπτομένους τη χώρα ξένους δημοσιογράφους και μετά την αναχώρησή τους και η αποστολή σ' αυτούς στοιχείων και πληροφοριών.
στ. Η παροχή γενικών διευκολύνσεων στους ανταποκριτές του ελληνικού τύπου της αλλοδαπής και η επιμέλεια κάθε θέματος που τους αφορά.
ζ. Τα θέματα τήρησης αρχείου αλληλογραφίας, δημοσιευμάτων και στοιχείων, καθώς και μητρώου και ευρετηρίου των εξυπηρετουμένων από την Υπηρεσία ξένων ανταποκριτών ή δημοσιογράφων, καθώς και αρχείου των ανά τον κόσμο διακεκριμένων δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων γενικά.
η. Η οργάνωση των αποστολών της Κυβέρνησης στο εξωτερικό, η διευκόλυνση των δημοσιογραφικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Πρωθυπουργό σε επίσημες επισκέψεις στο εξωτερικό.
θ. Η οργάνωση Κέντρων Τύπου για την παρακολούθηση από τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης εκδηλώσεων ή σημαντικών γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος.
ι. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως εκδηλώσεων (συνέδρια, ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις, συνεντεύξεις Τύπου, εκδηλώσεις προβολής κλπ) και η υποστήριξη πραγματοποίησης παρόμοιων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από άλλες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες και φορείς.
ια. Η συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες τύπου, ξένα και διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και τις δημοσιογραφικές επαγγελματικές οργανώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους.
ιβ. Η υποδοχή, πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των απευθυνομένων στη Γενική Γραμματεία πολιτών, φορέων και εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
ιγ. Τα ζητήματα και οι εκδηλώσεις κοινωνικού και φιλοφρονητικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας
ιδ. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης, συνεντεύξεων Τύπου κ.λπ. των οργάνων του κράτους και των φορέων του δημόσιου τομέα, ξένων Επισήμων, προσωπικοτήτων και λοιπών παραγόντων.
ιε. Η παροχή υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας στους οργανωτές και τους συμμετέχοντες σε κάθε εκδήλωση και ιδιαίτερα στην περίπτωση της λειτουργίας των χώρων ως Κέντρων Τύπου.
ιστ. Η μέριμνα για την διαρρύθμιση των αιθουσών, τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων και των εγκαταστάσεων, καθώς και των επίπλων, των σκευών και του μηχανικού εξοπλισμού που βρίσκονται μέσα σ' αυτούς σε άριστη πάντοτε κατάσταση, ο εφοδιασμός με αναλώσιμα υλικά και η διαχείρισή τους.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα