Προϊστάμενος Τμήματος: Παρασκευή Γιαννακάκου
Τηλ.

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επικοινωνιακών δράσεων και προωθητικών ενεργειών των Υπουργείων και λοιπών κρατικών φορέων και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας προς τούτο κατάλληλα εργαλεία, όπως δείκτες μετρήσεων, πρότυπα κοστολόγησης κλπ., με στόχο την αναπροσαρμογή της στοχοθεσίας, μεθοδολογίας και των πολιτικών τους και τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων.
β. Ο προγραμματισμός ερευνών και μελετών αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων επικοινωνίας και προβολής των παραπάνω φορέων και υπηρεσιών.
γ. Η συγκέντρωση ανά θέμα, χώρα ή ευρύτερη γεωγραφική περιοχή σημαντικών στοιχείων που αφορούν στις συνθήκες του επικοινωνιακού περιβάλλοντος όπου υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται οι υπό προς αξιολόγηση επικοινωνιακές δράσεις.
δ. Η οργάνωση, συντήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικών τραπεζών δεδομένων όπου καταχωρούνται κατά συστηματικό τρόπο τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, τα σχετικά εργαλεία, μελέτες περιπτώσεων (case studies), βέλτιστες πρακτικές από την ελληνική και διεθνή εμπειρία, εκπαιδευτικό υλικό για την αξιολόγηση κλπ.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα