Προϊστάμενος Τμήματος: Παναγιώτα Συριοπούλου
Τηλ. 213-1318159, 8154

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Η παραγωγή αναλύσεων και ερευνών αγοράς ή η ανάθεση σε εξωτερικούς αναδόχους τέτοιων αναλύσεων και ερευνών προκειμένου να διαπιστώνεται η επικοινωνιακή θέση της χώρας και συγκεκριμένων κρατικών φορέων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
β. Η οριοθέτηση αναγκών, ο εντοπισμός αδυναμιών και κινδύνων και η επισήμανση ζητημάτων κρίσιμων για την κατανόηση του επικοινωνιακού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται η χώρα στο εξωτερικό ή συγκεκριμένοι φορείς εντός και εκτός της χώρας ώστε να εξυπηρετείται το έργο της χάραξης επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής για τη χώρα και τους φορείς.
γ. Η επεξεργασία στοιχείων από αναλύσεις και έρευνες αγοράς που παράγουν τα Υπουργεία και οι λοιποί κρατικοί φορείς σχετικά με την επικοινωνιακή θέση τόσο της χώρας εν γένει όσο και αυτών των ιδίων, δημιουργώντας προς τούτο ηλεκτρονικές τράπεζες δεδομένων, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φορέων.
δ. Ο καθορισμός του συνολικού διαφημιστικού όγκου (χώρου και χρόνου) και η πραγματοποίηση κεντρικά για λογαριασμό του Δημοσίου της αγοράς διαφημιστικού όγκου σε ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, κατανέμοντάς τον στη συνέχεια στα Υπουργεία και τους λοιπούς δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, υλοποιώντας τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σύμφωνα με το π.δ. 60/2007 (Α΄ 64) και το άρθρο 4 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας υπηρεσιών δημοσιότητας (διαφήμισης, έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων) για το σύνολο των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα