Προϊστάμενος Τμήματος:
Τηλ. 213-1318167

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων, της διαφήμισης και της προβολής, της Κυβέρνησης και των κρατικών φορέων, καθώς και των φορέων εξωστρέφειας, στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής.
β. Σε συνεχή επαφή και συνεργασία με τα Υπουργεία και λοιπές κρατικές Υπηρεσίες, η υποδοχή και η επεξεργασία των επικοινωνιακών τους αναγκών, ιδίως όπως αυτές προκύπτουν από την επικαιρότητα και τις στατιστικές αναλύσεις του Τμήματος Πληροφόρησης, η παροχή υποστήριξης στην κατάρτιση των προγραμμάτων επικοινωνίας και άλλων επικοινωνιακών δράσεών τους στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής και η παρακολούθηση της προόδου των προγραμμάτων διασφαλίζοντας ότι οι επιμέρους επικοινωνιακές δράσεις τους εντάσσονται σε αυτά.
γ. Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών επικοινωνίας (συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, υλοποίησης προγραμμάτων κλπ) στους ανωτέρω φορείς και στα στελέχη τους με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή καλών ή βέλτιστων πρακτικών σε τομείς όπως σχέσεις με τα ΜΜΕ, επικοινωνιακές εκστρατείες και marketing, εσωτερική επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
δ. Η συμμετοχή στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων για την ακριβή και εμπεριστατωμένη πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τη χρήση των υπηρεσιών του κράτους, παρέχοντας αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους αρμόδιους κατά περίπτωση κρατικούς φορείς για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία τους με τους πολίτες και την ενημέρωση αυτών για θέματα της αρμοδιότητάς τους.
ε. Ο συντονισμός της διάχυσης και ανταλλαγής γνώσεων και εξειδίκευσης σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής μεταξύ Υπουργείων, κρατικών υπηρεσιών και φορέων.
στ. Η συλλογή, μέσω εξειδικευμένων συνδέσμων σε Υπουργεία και φορείς, του απαραίτητου υλικού τεκμηρίωσης σχετικά με τις ανάγκες προβολής και διαφήμισής τους, των υλοποιούμενων δράσεων επικοινωνίας και προβολής τους, καθώς και των αιτημάτων ΜΜΕ για ειδικότερη ενημέρωση.
ζ. Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς εξωστρέφειας, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός ενεργειών δημόσιας επικοινωνίας και προβολής της διεθνούς εικόνας της χώρας στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής.
η. Η μέριμνα για την ανασκευή, μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων και πληροφοριών των ξένων ΜΜΕ.
θ. Η επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων και η συμμετοχή στην αντιμετώπισή τους σε διϋπουργικό επίπεδο μέσω του συντονισμού των δράσεων του συστήματος διαχείρισης της εικόνας της χώρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα