Προϊστάμενος Τμήματος: Φωτεινή Λιοντή
Τηλ. 213-1318470

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Η υλοποίηση του ετησίου προγράμματος προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ήτοι η εκπόνηση και διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών των διαγωνισμών για την προμήθεια κινητού και ακίνητου εξοπλισμού και αναλώσιμων ειδών, καθώς και για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών και την παροχή υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και εν γένει η μέριμνα για την αποτύπωση όλων των οικονομικών πράξεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κατά τους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού.
β. Η σύνταξη αποφάσεων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση ορισμένων δαπανών όλων των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών.
γ. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δαπανών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και η φροντίδα για την εκκαθάρισή τους.
δ. Η εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης καθώς και των οδοιπορικών εξόδων και της ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
ε. Η καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
στ. Η φροντίδα για την σύσταση, τον καθορισμό του ύψους και τον ορισμό υπολόγων των παγίων προκαταβολών των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό και η παρακολούθηση κίνησής τους.
ζ. Οικονομικός έλεγχος των Γραφείων Τύπου στο εξωτερικό.
η. Η διαχείριση και διακίνηση του υλικού εν γένει και η λογιστική παρακολούθησή του για όλες τις υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και η λειτουργία των αποθηκών υλικού.
θ. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος του μηχανογραφικού συστήματος Προμηθειών και Αποθήκης και η εισήγηση αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα