Προϊστάμενος Τμήματος: Ευγένιος Νάστος
Τηλ. 213-1318388

Αρμοδιότητες Τμήματος:

 1. Αρμοδιότητες σχετικές με την παρακολούθηση της εξέλιξης και την υποστήριξη του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογών του Διαδικτύου σε θέματα Τύπου και διάχυσης περιεχομένου τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά θέματα ενασχόλησης είναι α) τα «Παλαιά Μέσα» (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες και περιοδικά) σε σχέση με το Διαδίκτυο, β) η ουδετερότητα του Διαδικτύου (network neutrality), γ) η ασφάλεια (security) στο Διαδίκτυο, δ) η ελευθερία (Internet Freedom) και η ιδιωτική ζωή στο Διαδίκτυο σε αντιδιαστολή με την παρακολούθηση στο Διαδίκτυο (state-sponsored surveillance), ε) το κανονιστικό-ρυθμιστικό πλαίσιο στο Διαδίκτυο (Internet Governance) και στ) η θετική χρήση Διαδικτύου και Νέων Μέσων (ασφαλέστερο Διαδίκτυο, καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά κ.ά.), ζ) κοινωνικά δίκτυα.
 2. Αρμοδιότητες σχετικές με την παρακολούθηση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών εξελίξεων στον τομέα της επικοινωνίας και ενημέρωσης. Ενδεικτικά: α) Eυρυζωνικότητα (Βroadband): cable, equipment, ISP, satellite telecommunications, β) Broadcast (digital radio, DSO, DTH/Satellite, DTT/DSO, FTA, Pay TV services) και μελλοντική διαχείριση φάσματος 700 UHF MHz γ) Connected TV, IPTV, Τηλεόραση 3D, UHDTV/4Κ, δ) Ψηφιακό ραδιόφωνο, ε) Cloud TV Viewing (anywhere, anytime, any-device), στ) Δίκτυα Διαμοιρασμού Περιεχομένου (CDNs), ζ) Σύζευξη: περιεχομένου (content), εφαρμογών (applications), υπηρεσιών (services) και υποδομών (infrastructure), η) Σύζευξη (Convolution) Broadband (Mobile Internet) – Broadcast (Media Delivery, θ) Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (πρότυπα DVB-T, DVB-T2) και ι) Internet of things.
 3. Αρμοδιότητες σχετικές με τη συνεργασία με το ΕΣΡ, ΕΕΤΤ και το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για τεχνολογικά θέματα σχετικά με τις κινητές τηλεπικοινωνίες (mobile telecommunications), τη συνδρομητική, ψηφιακή (FTA) και δορυφορική τηλεόραση & το διαδίκτυο
 4. Εκπροσώπηση του Τμήματος Νέων Μέσων  στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες,  ή στo Συμβούλιο της Ευρώπης
 5. Εκπροσώπηση του Τμήματος Νέων Μέσων  σε λοιπά όργανα και οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, η EBU, o ITU κ.α.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

 1. Διαφάνεια
 2. Βιβλιοθήκη
 3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

 • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
 • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
 • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
 • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα