Προϊστάμενος Τμήματος: Φώτιος Χρονόπουλος
Τηλ. 213-1318154

Αρμοδιότητες Τμήματος:

α. Η διάχυση σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της πληροφορίας που αφορά δηλώσεις, παρεμβάσεις και συνεντεύξεις της πολιτικής ηγεσίας μέσω συλλογής εντύπων, ηλεκτρονικών αποδελτιώσεων και απομαγνητοφώνησης από Ελληνικά μέσα ενημέρωσης (έντυπος, ηλεκτρονικός και περιφερειακός τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης).
β. Η συγκέντρωση και επεξεργασία επίσημων στοιχείων που αφορούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος (οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικολογικά, τεχνολογικά, καινοτόμες δράσεις, κλπ) με τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου και η διάθεσή τους μέσω κατάλληλων διαδικτυακών εφαρμογών προς οπτική άντληση υλικού από ενδιαφερόμενους φορείς, πολιτική και πολιτειακή ηγεσία καθώς και τους πολίτες.
γ. Η παροχή υποστήριξης και η συνεργασία με το Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού, τα Γραφεία Τύπου Υπουργείων και τις άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Γραμματειών σε θέματα που αφορούν την ενημέρωση του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων με τα ΜΜΕ και σε θέματα που εν γένει ανάγονται στην αποστολή της Γενικής Γραμματείας.
δ. Η τεχνολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη των απαιτήσεων ενημέρωσης της Κυβέρνησης.
ε. Η συμμετοχή στον συντονισμό και η συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες μονάδες επί ζητημάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης.
στ. Η μέριμνα για τη συλλογή, επεξεργασία και διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ των δημοσίων φορέων που αφορούν στις κρατικές δράσεις και ιδιαίτερα στις δράσεις που άπτονται περισσότερων του ενός φορέων.
ζ. Η συνεργασία με τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων για τη συγκέντρωση των πληροφοριών και την παροχή ενιαίας πληροφόρησης προς το κοινό που αφορά σε θέματα κρατικής δραστηριότητας.
η. Η δημοσιογραφική κάλυψη πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας κατά τις επίσημες επισκέψεις τους στο εσωτερικό και εξωτερικό.
θ. Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων και θεμάτων της Υπηρεσίας.
ι. Η έκδοση ανακοινώσεων για την ανασκευή ή διάψευση ανακριβών δημοσιευμάτων.
ια. Η επιμέλεια οργανωτικών θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.
ιβ. Η αποδελτίωση συνεντεύξεων Τύπου, καθώς δηλώσεων και παρεμβάσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
ιγ. Η συλλογή στοιχείων και η ανάλυσή τους που αφορούν στον επικοινωνιακό αντίκτυπο δηλώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.
ιδ. Η άμεση και έγκυρη ενημέρωση των δημοσιογράφων των λοιπών μέσων ενημέρωσης (ελληνικών και ξένων) και η διευκόλυνση στο καθημερινό τους έργο για τις δραστηριότητες του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και του Πρωθυπουργού.
ιε. Η με δημοσιογραφικά, φωτογραφικά, τηλεοπτικά, κινηματογραφικά και λοιπά συνεργεία κάλυψη γεγονότων και θεμάτων που ανάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας καθώς και η παραγωγή ντοκιμαντέρ και κάθε είδους ενημερωτικού υλικού.
ιστ. Η ενημέρωση της κυβερνητικής ιστοσελίδας του Κυβερνητικού Εκπροσώπου καθώς και της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα