Δομή & Οργανόγραμμα

Το σύνολο των λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αρθρώνεται σε δύο (2) κλάδους, έναν εσωστρεφή και έναν εξωστρεφή, ήτοι στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εκ των οποίων ένα (1) λειτουργεί στο εσωτερικό της χώρας, τα δε υπόλοιπα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με το Π.Δ. 102/28.8.2014 (Α’ 169) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας»:

Δείτε εδώ το οργανόγραμμα και τη χωροταξική κατανομή.

 • Κεντρική Υπηρεσία
 • Περιφερειακές Υπηρεσίες
 • Εποπτευόμενοι Φορείς

 • Υπηρεσιακές Μονάδες

  Στην Κεντρική Υπηρεσία λειτουργούν πέντε (5) Διευθύνσεις και  δέκα οχτώ (18) Τμήματα

 • Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης

  Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Δημήτριος Τζουμάκας
  Τηλ.: 213-1318200, 8201
  Φαξ: 213-1318203 E-mail: analyseon@minpress.gr

  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Άμεσης Ενημέρωσης αφορούν στην διοχέτευση και επεξεργασία της εισερχόμενης πληροφορίας στην Υπηρεσία για θέματα της χώρας, στην υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για αρμοδιότητες και δράσεις συναφείς προς την αποστολή και το έργο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, στην ενημέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας καθώς και των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό κοινοβούλιο, για οτιδήποτε τους αφορά και μεταδίδεται από Ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης (έντυπος, ηλεκτρονικός και περιφερειακός τύπος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και στην συγκέντρωση των πληροφοριών γενικά προς ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα κρατικής δραστηριότητας. Λόγω του έργου που επιτελεί στους τομείς της ενημέρωσης και της πληροφόρησης και της προβολής της χώρας, η Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Στους επιχειρησιακούς στόχους ανάγονται και θέματα που αφορούν στις ηλεκτρονικές υποδομές και στον εξοπλισμό των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία τους αλλά και την επιτέλεση του σκοπού στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας.

  Η Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα και Γραφεία:

  Α. Τμήμα Υποδομών Ενημέρωσης
  Β. Τμήμα Κόμβων Ενημέρωσης
  Γ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  Δ. Αυτοτελή Γραφεία Τύπου στο εσωτερικό (Βλέπε Περιφερειακές Υπηρεσίες Γ.Γ.Ε.Ε.)

 • Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης

  Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος
  Τηλ. 213-1318350, 8351
  Φαξ: 213-1318353 E-mail: epop_media@minpress.gr

  Στους επιχειρησιακούς στόχους της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης ανάγονται θέματα που αφορούν στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο (νομοθεσία, διακίνηση, οικονομική ενίσχυση), στην κατά νόμο συμβολή στην εποπτεία του Δημοσίου Διαδικτύου, Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, στην εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ), στις επαγγελματικές οργανώσεις των εργαζομένων στον τομέα του τύπου και στα πρακτορεία ειδήσεων, στην οπτικοακουστική πολιτική, στα μέσα ενημέρωσης στον έντυπο, ηλεκτρονικό και διαδικτυακό χώρο καθώς και σε θέματα του κινηματογράφου, που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας. Στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης ανήκει και η διαφύλαξη των αρχείων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των Μέσων Ενημέρωσης καθώς και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη διαφημιστική προβολή των προγραμμάτων τους.

  Η Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:

  Α. Τμήμα Νέων Μέσων
  Β. Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας
  Γ. Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων

 • Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

  Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Ιωάννης Πάγγος
  Τηλ.: 213-1318450, 8451
  Φαξ: 213-1318433, 8533 E-mail:oikonomikes@minpress.gr ,  dioikisi@minpress.gr

  Έχει ως επιχειρησιακό στόχο τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων, που άπτονται της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων αυτών, της διοίκησης και ανάπτυξης του προσωπικού τους, του οργανωτικού σχεδιασμού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών τους καθώς και της οικονομικής λειτουργίας αυτών και των εποπτευόμενων φορέων τους, σύμφωνα με τις αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.

  Η Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα εξής τμήματα:
  Α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και εποπτευόμενων φορέων
  Β. Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών
  Γ. Τμήμα Προμηθειών
  Δ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
  Ε. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης ΠΣΕΑ

 • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης

  Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Ιωάννης Ανδριανόπουλος
  Τηλ. 213-1318102
  Φαξ: 213-1318103, E-mail: sxediasmos.pliroforisi@minpress.gr

  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Πληροφόρησης αφορούν στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό των επικοινωνιακών δράσεων της χώρας και των εν γένει δημοσίων φορέων. Σχεδιάζει, προτάσεις και προγράμματα επικοινωνιακών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών διαφήμισης και προβολής, των κρατικών υπηρεσιών (υπουργείων, κρατικών φορέων και φορέων εξωστρέφειας), στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής, ώστε να διασφαλίζεται η ομοιογενής στρατηγική και η επιτυχής στόχευση. Παρέχει συμβουλευτικές και άλλες υπηρεσίες στις ανωτέρω δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο του σχεδιασμού και προγραμματισμού των επικοινωνιακών τους δράσεων, ιδίως για τη διασφάλιση βέλτιστων πρακτικών επικοινωνίας και προβολής σε ολόκληρο το εύρος του κρατικού μηχανισμού.
  Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ελληνική και διεθνή σκηνή και ενημερώνει τα κρατικά όργανα και αρχές για τον αντίκτυπό τους στη διεθνή κοινή γνώμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
  Χαρτογραφεί και αναλύει το εγχώριο και διεθνές επικοινωνιακό περιβάλλον και την επικοινωνιακή θέσης της χώρας και των κρατικών φορέων σε αυτό στην κατεύθυνση της χάραξης της επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικής για τη χώρα και τους φορείς.

  Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
  Α. Τμήμα Επικοινωνιακού Σχεδιασμού
  Β. Τμήμα Αναλύσεων και Ερευνών Αγοράς
  Γ. Τμήμα Πληροφόρησης

 • Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής

  Προϊστάμενος Διεύθυνσης: Κατερίνα Λάμπρου
  Τηλ. 213-1318274, 8252
  Φαξ: 213-1318253 

  Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Προβολής αφορούν στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση των επικοινωνιακών δράσεων της χώρας και του κρατικού μηχανισμού. Υλοποιεί και αξιολογεί επιστημονικά τα αποτελέσματα των επικοινωνιακών δράσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών διαφήμισης και προβολής, των κρατικών υπηρεσιών (υπουργείων, κρατικών φορέων και φορέων εξωστρέφειας), στο πλαίσιο της Εθνικής Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του επικοινωνιακού προγραμματισμού που επεξεργάζεται η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης, υλοποιεί τις επικοινωνιακές δράσεις που σχεδιάζει και προγραμματίζει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Πληροφόρησης μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.
  Μεριμνά σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, για την ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για τις Ελληνικές θέσεις και απόψεις, για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό.

  Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
  Α. Τμήμα Ψηφιακής Προβολής και Υποστήριξης
  Β. Τμήμα Αξιολόγησης Επικοινωνιακών Δράσεων
  Γ. Τμήμα Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό
  Δ. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
  Ε. Αυτοτελή Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό.(Βλέπε Περιφερειακές Υπηρεσίες Γ.Γ.Ε.Ε.)

 • Αυτοτελή Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας

  Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου
  Αυτοτελούς Τμήματος Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
  Γραφείου Νομικού Συμβούλου
  Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου
  Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου

 • 1

Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας είναι τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού και το Γραφείο Τύπου Εσωτερικού.

 

 • Τα Γραφεία Τύπου & Επικοινωνίας της Ελλάδας στο Εξωτερικό

  Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό είναι υπηρεσίες εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και λειτουργούν ως Αυτοτελή Γραφεία υπαγόμενα απευθείας στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Προβολής. Τα ζητήματα της σύστασης, διάρθρωσης, στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και επιλογής Προϊσταμένων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, όπως και τα θέματα της σύνθεσης, μεταθέσεων και αποσπάσεων του προσωπικού τους διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4339/2015, όπως εκάστοτε ισχύουν.

  Δείτε εδώ, περισσότερες πληροφορίες 

 • Το Γραφείο Τύπου Εσωτερικού

  Το Γραφείο Τύπου Εσωτερικού λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης. Αποτελεί αυτοτελές Γραφείο υπαγόμενο στη Διεύθυνση Άμεσης Ενημέρωσης και λειτουργεί ως αποκεντρωμένη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας.

  Αρμοδιότητες

  α. Η διεκπεραίωση, σύμφωνα  προς τις γενικές και ειδικές οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας, κάθε ζητήματος που ανάγεται στον κύκλο αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

  β. Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της περιοχής τους για τις κρατικές πολιτικές και δραστηριότητες.

  γ. Η δημοσιογραφική κάλυψη τοπικών γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας.

  δ. Η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τοπικές ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας.

  ε. Η μέριμνα για την επαφή της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στις έδρες των οποίων συνιστώνται και λειτουργούν, καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτούς, με τα μέσα ενημέρωσης.

  στ. Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους.

  ζ. Η σύνταξη δελτίων που καλύπτουν τον περιφερειακό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της χώρας, η παρακολούθηση των δελτίων ειδήσεων, των ενημερωτικών εκπομπών και των ιστοσελίδων των ενημερωτικών μέσων της περιφέρειας.

  Επικοινωνία:

  Διοικητήριο, Θεσσαλονίκη 541 23

  Τηλ.:2310-279889, 2310-379101
  Φαξ: 2310-239669,

  E-mail: ytmmeth@otenet.gr

 • 1

Εποπτευόμενοι Φορείς: Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης ασκεί εποπτεία σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης : α) Στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 9 ν. 4324/2015 (Α’ 44) και β) στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 1 του π.δ. 73/2011 (Α’ 178) και του π.δ.191/2008 (Α’ 251).

 

Σχετικά  με τους εποπτευόμενους φορείς

ΕΡΤ-ΑΕ

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση είναι ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Οι ρίζες της πηγαίνουν βαθιά μέσα στο χρόνο. Η ιστορία της αρχίζει τη δεκαετία του 1930, με την ίδρυση της ΕΙΡ και συνεχίζει αδιάπτωτη  υπό τη μορφή της ΕΙΡΤ και ΕΡΤ έως την διακοπή της, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στις 11/6/2013. Ο βίος του διάδοχου σχήματος, της ΝΕΡΙΤ,  έληξε στις 29/4/2015 με τη δημοσίευση του νόμου 4324/2015. Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση επαναλειτούργησε στις 11/6/2015.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημιουργήθηκε, το 2008, από τη συνένωση των δύο επί μέρους Πρακτορείων. ΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ είναι το μοναδικό ελληνικό πρακτορείο ειδήσεων και η ιστορία του ανατρέχει στο 1905 και στο «Τηλεγραφικό Πρακτορείο Στεφανόπολι». Το Πρακτορείο, καθ’όλη τη διάρκεια της ιστορικής του πορείας, διέθετε και διαθέτει πλούσιο δυναμικό έγκριτων δημοσιογράφων, ανταποκριτών στο εξωτερικό και συνεργασιών με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Αναλυτικότερα, η νομοθεσία που τους διέπει.

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

 1. Διαφάνεια
 2. Βιβλιοθήκη
 3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

 • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
 • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
 • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
 • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα