Οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να υποβάλουν στο τέλος κάθε τριμήνου συγκεντρωτικές καταστάσεις σχετικά με τις επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίες εν συνεχεία αναρτώνται στο διαδικτυακό ιστότοπο αυτής. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές είναι στοιχεία σχετικά με τις επιχειρήσεις που ανέλαβαν για λογαριασμό τους την διενέργεια δημοσκόπησης, το θέμα της δημοσκόπησης, κάθε άλλη έρευνα ή μέτρηση ή άλλη υπηρεσία ή έργο που ανέθεσαν σε φορείς ή επιχειρήσεις δημοσκοπήσεων και το ύψος της αμοιβής της αναδόχου εταιρείας. Τα στοιχεία υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας e-Πασιθέα με τη χρήση κωδικού που ήδη έχει χορηγηθεί σε κάθε δημόσιο φορέα. (άρθρο 6 παρ. 2 Ν. 3603/2007 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων» -link).

Από το 2008 δεν έχουν υποβληθεί από τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα τα ανωτέρω σχετικά στοιχεία.


Απολογιστικά στοιχεία φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα που διενήργησαν δημοσκόπηση

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

  1. Διαφάνεια
  2. Βιβλιοθήκη
  3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

  • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
  • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
  • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
  • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα